Thi công bảng biển hiệu quảng cáo đẹp giá rẻ

Tags: Treo bảng quảng cáo sao cho đúng luật

Qui định về lắp đặt bảng quảng cáo đúng chuẩn năm 2019

Việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai qui định có thể bị phạt tiền đến 40 triệu đồng Ngày 21/6/2012, Quốc Hội đã ban hành Luật Quảng cáo. Cùng với đó, đến nay đã có nhiều văn bản pháp luật qui định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo, […]